MSP

نرم افزاریست برای مدیریتزمانی پروژه های بزرگ و کوچک و حتی کنترل اعمال روزانه فردی .

کاربردی و ساده و از خانواده مایروسافت آفیس میباشد که توسط این نرم افزار ما مدیریت زمان را بدست میگیریم ، درصورتی که برنامه به درستی تعریف شده باشد بهترین بازدهی را دارا میباشد در غیر اینصورت ممکن است برای پروژه مشکلاتی پیش بیاید لذا در این امر برای پروژه های بزرگ باید از افراد با تجربه و مجرب استفاده شود و شرکت ها میتوانند برای پرورش نیروی کنترل پروژهاز افراد مبتدی را در پروژه های کوچک مشارکت دهند و در پروژه های برزگ به تدریج استفاده نمایند.

مزیت این روش رو بعد از اولین پروژه با حضور کنترل پروژه قوی میتوان درک کرد لذا پیشنهاد من به تمام شرکتها این هست که از یک فرد بعنوان کنترل پروژه استفاده نمایند.

مهندسین صنایع و عمران میتواننددر امر کنترل پروژه مدیریت کنند ، مهندسین صنایع برای پروژه های غیر عمرانی بسیار مناسب هستند ولی استفاده از مهندس عمران برای مدیریت کنترل پروژه مزیت هایی دارد که هیچگاه یک مهندس صنایع نمیتواند بهتر از مهندس عمران در پروژه های عمرانی مدیریت پروژه رابر عهده بگیرد.

از نظر چارت سازمانی کنترل پروژه در صدر و غیر مستقیم اعمال سرپرست کارگاه را بررسی میکند و در واقع نمایشگر مشکلات و مزایای پروژه میباشد


سیلابس دوره:

بخش اول : مبانی مهندسی نرمافزار: شامل مروری بر تعاریف سیستمها و فرآیندهای توسعه نرم افزار و تعاریف تحلیل سیستمهاو نیز روشها و منابع جمع آوری اطلاعات در سازمانها (این بخش حدود یک سوم زمان ترم رابه خود اختصاص می دهد)

بخش دوم : روش تحلیل و طراحی ساخت یافته : در این بخش مروری بر روش تحلیل و طراحی ساخت یافته سیستمها (SSADM:Structured System Analysis & Design) به عنوان یک نمونه از این روشها خواهدشد.

(Proposal) و نیز درخواست پیشنهاد برای پروژه (RFP) پرداخته می شود.

بخش سوم : بررسی روشهای تحلیل و طراحی شیء گرا : در این بخش پس از مروری بر مفاهیم شیء گرایی و نیز مرور تاریخچه روشها، نگاهی مختصر به روش یکپارچه (RUP:RationalUnified Process) می شود.

بخش چهارم : با توجه به زمان باقیمانده در صورت امکان به روشهای تهیه پیشنهاد پروژه


 
mashahir-1.jpgAlbert-Einstein.jpgJohn-Vincent-Atanasoff.jpgMahmoud-Hessaby.jpgThomas-Edison.jpg

آدرس:میدان،انقلاب،طبقه،فوقانی،بانک،ملی 
درب ورودی : جنب مادی نیاصرم ، کوچه طاووس خانه ، ساختمان قریشی ، طبقه دوم ، واحد 21
031-32248395طراحی سایت هوشمند گستر اصفهان